al-əlvan

sif. Rəngbərəng, ala-bəzək. Dağlar başı al-əlvan; Halım olubdur yaman; Gedirəm halal eylə; Gəlməyimə yox güman. (Bayatı). Gördüm ki, bir rəna çəmənlikdəyəm; Dörd yanımda var al-əlvan çiçəklər. A. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • əlvan — 1. sif. <ər.> Cürbəcür rəngdə olan, rəngarəng, rəngbərəng, ala bəzək. Əlvan kağız. Əlvan çiçəklər. Əlvan tüklü quş. Əlvan parça. Küçələr əlvan lampalarla bəzənmişdir. – Bunlar əlvan qiyafəli, dünyanın hər tərəfindən toplanmış dürlü… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • LVAN — liberta vixit annis …   Abbreviations in Latin Inscriptions

  • əlvan — ə. «lövn» c. t. müxtəlif rəngli, rəngarəng …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Load regulation — is the capability to maintain a constant voltage (or current) level on the output channel of a power supply despite changes in load [cite web|title=Line and Load Regulation for Programmable DC Power Supplies and Precision DC Sources Developer… …   Wikipedia

  • Olympische Sommerspiele 1968/Fußball — Bei den XIX. Olympischen Spielen 1968 in Mexiko Stadt wurde ein Wettbewerb im Fußball ausgetragen. Die Frauen waren erst 1996 dabei. Ungarn konnte zum dritten Mal die Go …   Deutsch Wikipedia

  • hacıbəribax — is. köhn. Qadın paltarı tikilən bahalı əlvan bir parçanın xalq dilində adı. <Minayə> bir neçə il əvvəl hacıbəribax deyilib arvadlar arasında çox modda olan, əlvan parçadan geydiyi qırçınlı uzun tumanda . . çox yaraşıqlı görünürdü. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hacımənəbax — is. köhn. Qadın paltarı tikilən bahalı əlvan bir parçanın xalq dilində adı. <Minayə> bir neçə il əvvəl hacıbəribax deyilib arvadlar arasında çox modda olan, əlvan parçadan geydiyi qırçınlı uzun tumanda . . çox yaraşıqlı görünürdü. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəklik — 1. is. Toyuq cinsindən əlvan tüklü çöl quşu. Çil kəklik. Ağ kəklik. – Çoban oxur, çalır, dağlar səslənir; Nə anladır o kəkliklər turaca? A. Ş.. Hava işıqlaşanda kolluqlardan bildirçin, turac, kəklik pırıldaşıb qalxdıqca <bəylər> alıcı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • rəngin — sif. <fars.> şair. Rəngli, əlvan. Hanı rəngin çiçəklərin, çəmən? Bir gözəl dəstə gül tutaydım mən. A. Ş.. Əlvan boyalı yarpaqlarla, rəngin ipək xalılarla döşənmiş kimi görünən meşə indi tutqun, bozumtul bir rəng almışdı. M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xonça — is. Şirniyyat, meyvə və s. yeməli və ya başqa hədiyyələr qoyulmuş bəzəkli podnos, tabaq və s. Yüzlərlə gözəl cariyələr əllərində əlvan yeməklər dolu xonçalar içəri daxil oldu. M. S. O.. Bir tərəfdə Aslan bəy qabağında bir neçə xonça oturmuş, Əsəd …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.